Кръгла маса на тема „Финансовите измерения на икономическата свобода”

През 2009 г. се навършиха 20 години от основаването на катедра „Финанси и кредит“ в Икономически университет - Варна. За своята кратка история, тя се утвърди сред водещите академични колегии на най-старото висше икономическо училище в България. По този повод на 9 октомври 2010 г. във Варна се проведе дискусията на тема „Финансови измерения на икономическата свобода“.

В дискусията участваха водещи представители на академичната общност в България, сред които проф. Милети Младенов, проф. Гарабед Минасян, проф. Чавдар Николов, проф. Нено Павлов, доц. Стоян Александров, доц. Ганчо Ганчев, Доц. Митко Димитров. Изключително полезни мнения изрази и висшия мениджърски екип на Общинска банка, представен от г-н Георги Беловски, г-н Николай Колев и г-н Пламен Тодоров.

Основните насоки на дискусията бяха инвестиционните, регулативните и институционалните аспекти на финансовата свобода; властта, икономическата свобода и доверието в банките и банковата система; измеренията на фискалната свобода.

Събитието се проведе с финансовата подкрепа на Община Варна, „Общинска банка” АД и „A Тренд – недвижими имоти” АД и с медийното партньорство на Радио Варна, Телевизия Варна, Телевизия „Черно море", БНТ (РТВЦ – Варна).

Стенограма на кръглата маса
Всички събития