Международна научна конференция на тема „Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България”

    На 24 и 25 септември в почивната база на УНСС в с. Равда се проведе международна научна конференция на тема „Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България”. Форумът бе организиран съвместно от катедра "Финанси" при УНСС - София и катедра "Финанси и кредит" при ИУ - Варна. В неговата работа взеха участие научни работници от български и чуждестранни университети, както и специалисти от финансовата практика у нас.
    Нашата катедра беше представена от: доц. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Данчо Петров, гл. ас. д-р Димитър Рафаилов, гл. ас. д-р Стоян Киров, ас. Милена Тодорова, ас. Емилия Кирина, ас. Мирена Трифонова, ас. Корнелия Димова и ас. Недялко Вълканов.

        

        

         

         

       

   
Всички събития