Международна кръгла маса „Новата икономическа реалност – възможности и предизвикателства“

На 26 октомври 2013 г. в Икономическия университет – Варна се проведе международна кръгла маса на тема „Новата икономическа реалност – възможности и предизвикателства“, която бе организирана от клуб „Финанси“ при катедра „Финанси“.

Модератор на дискусията бе доц. д-р Йордан Йорданов (катедра „Финанси“, ИУ – Варна), а участие взеха изявени специалисти от областта на икономиката и финансите като Елена Бакалова (член на Управителния съвет на Societe Generale Експресбанк), Виктор Папазов (основател на Българска фондова борса - София), Даниел Ралчев (старши експерт в управление „Банков надзор“ на БНБ), Владимир Каролев (съсобственик и управляващ директор на Balkan Advisory Company), Петър Ганев (старши икономист в Института за пазарна икономика), Борислав Тодоров (съпредседател на Българска асоциация за лизинг). В дискусията се включиха студенти от 14 университета от България, Гърция, Италия, Република Македония, Румъния, Сърбия и Турция.

В първия панел на кръглата маса на тема „Финансовата система – проблем или решение?“ беше обсъдено влиянието на финансовия сектор върху реалната икономика, нестабилността, произтичаща от неограниченото разрастване на кредита, проблемите пред българските банки и необходимите промени в резултат от въвеждането на нови регулации. Във втория панел „Икономиката – между ограничения и стимули“ се дискутира дали постигането на траен икономически растеж може да се постигне чрез фискални стимули или е необходима рестриктивна фискална политика. Въпросите бяха разгледани в глобален и европейски контекст, като се акцентира върху разминаването между обявени намерения и действително предприети мерки в различните страни.

Събитието се проведе с финансовата подкрепа на Икономически университет – Варна, катедра „Финанси“, Община Варна и „Пневматика Серта“ АД.

СТЕНОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСАВсички събития