Дискусионна среща "Изпирането на пари – правни стандарти и институции за противодействие"

На 10 декември 2015 г. в аудитория 221 на ИУ-Варна се проведе дискусионна среща на тема "Изпирането на пари – правни стандарти и институции за противодействие" с лектор доц. Николай Иванов – първия директор на Бюрото за финансово разузнаване в България.

Доцент Николай Иванов е бивш директор и основател на Бюрото за финансово разузнаване в България. В момента е председател на Центъра за изследване на националните проблеми на корупцията и глобалната финансова престъпност. Академичната му кариера е свързана с Висшето училище по застраховане и финанси, където заема поста заместник-ректор. Доц. Иванов има многобройни публикации по проблемите на финансовите измами и е участвал в редица интервюта по телевизия Bulgaria ON Air, bTV и други медии.

По време на срещата бяха разгледани различни аспекти на проблематиката, свързана с изпирането на пари, финансирането на тероризъм и привлекателността на финансовата система като инструмент за узаконяване на нелегално придобити капитали. Специално внимание бе обърнато на институционалната и нормативната рамка за превенция, както и на наднационалните инициативи за противодействие. Особен интерес предизвикаха дадените от лектора примери за случаи на изпиране на пари, с които той се е сблъсквал по време на своята професионалната практика като директор на Бюрото за финансово разузнаване.

В рамките на последвалата дискусия бяха зададени различни въпроси, свързани с противодействието на изпирането на пари в рамките на българската финансова система, както и с актуални проблеми от сферата на финансовата престъпност.

Събитието бе организирано от Центъра за финансови изследвания и развитие към ИУ-Варна с финансовата подкрепа на Териториалната организация на НТС-Варна.


 
 


Всички събития