Изложба на научни трудове

В периода между 20 септември и 20 октомври 2016 г., по повед 80-годишнината от основаването на катедра "Финансова наука" в Икономически университет-Варна, бе организирана изложба на научни трудове на преподаватели от катедрата.

галерияВсички събития