Дарени книги на катедра "Финанси"

Библиотеката със специализирана литература на катедра "Финанси" беше обновена с ценни издания в областта на инвестициите, портфейлния мениджмънт, финансовите пазари и международните финанси. На 18 април 2017 г. дарение на катедрата направи г-жа Мирослава Георгиева - старши мениджър ключови клиенти в УниКредит Булбанк. Мирослава Георгиева е възпитаник на катедрата, завършила специалност "Банково дело" и чрез дарените книги изразява признателността си към своите преподаватели. Академичният състав на катедра "Финанси" изказва благодарност за ценния подарък!Всички събития