Преподавани дисциплини от доц. д-р Стоян Киров

Основи на застраховането
Морско и карго застраховане
Корпоративно застраховане
Животозастраховане и продуктови иновации
Фондове за пенсионно осигуряване
Мениджмънт на частните пенсионни фондове
Към лекторите