Преподавани дисциплини от доц. д-р Светлана Герчева

Данъчна политика
Публични финанси - II част
Европейски публични финанси
Въведение във финансите (други специалности)Към лекторите