Преподавани дисциплини от доц. д-р Людмил Найденов

Въведение във финансите (други специалности)
Публични финанси - I част
Персонални финанси
Управление на държавния дълг
Фискален федерализъмКъм лекторите