Преподавани дисциплини от доц. д-р Христина Благойчева

Въведение във финансите (други специалности)
Осигурителни системи и фондове
Фондове за пенсионно осигуряване
Социално подпомаганеКъм лекторите