Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Александрина Панчева

Международни финанси
Банков контролинг
Корпоративен контролинг
Въведение във финансите (други специалности)Към лекторите