Преподавани дисциплини от ас. Калиопа Николова

Въведение във финансите
Фискална политика и механизмиКъм лекторите