Преподавани дисциплини от ас. Милена Бенева

Основи на застраховането
Въведение във финансите
Корпоративно застраховане
Фондове за пенсионно осигуряване
Въведение в корпоративните финанси

Към лекторите