Преподавани дисциплини от ас. Ваня Енчева

Бюджет и бюджетна система
Въведение във финансите (други специалности)Към лекторите