Преподавани дисциплини от ас. Корнелия Филипова

Осигурителни системи и фондове
Социално подпомагане
Въведение във финансите (други специалности)
Финанси на предприятието (други специалности)
Въведение в корпоративните финанси (други специалности)
Финансов мениджмънт (други специалности)Към лекторите