Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Светослав Борисов

Въведение във финансите (други специалности)
Финанси на предприятието (други специалности)
Публични финанси - II част
Мита и митнически режимиКъм лекторите