Преподавани дисциплини от доц. д-р Йордан Йорданов

Финансови инвестиции
Финансов инженеринг
Финансови деривати
Въведение във финансите (други специалности)
Към лекторите