Преподавани дисциплини от доц. д-р Любомир Георгиев

Въведение във финансите (пред други специалности)
Теория на финансовото посредничество
Банково дело (пред други специалности)
Сравнителни банкови системи
Превенция на нарушения в банкитеКъм лекторите