Информация за доц. д-р Христина Благойчева


Завършено образование: Икономически университет – Варна, специалност „Икономика и управление на индустрията” - 1991 г.

Доктор по икономика - 2007 г.

Научни интереси: Социално осигуряване; Пенсионно осигуряване; Социално подпомагане; Публични финансиКабинет: 532
Телефон: n.a.
Email: hrblagoycheva@ue-varna.bg
Приемни часове:
Петък 11:30 - 13:30


Преподавани дисциплини от доц. д-р Христина Благойчева
Публикации на доц. д-р Христина БлагойчеваКъм лекторите