Информация за гл. ас. д-р Александрина Панчева

Завършено образование: Икономичски университет – Варна, магистър по “Финанси” („Банково дело)” - 2000 г.

Доктор по икономика - 2006 г.

Научни интереси: Корпоративен и банков контролинг, Банков мениджмънт, Международни финанси
Кабинет: 407
Телефон: n.a.
Email: al.pancheva@finance.ue-varna.bg
Приемни часове:
Четвъртък 11:30 - 13:30
Петък 11:30 - 13:30


Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Александрина Панчева
Публикации на гл. ас. д-р Александрина ПанчеваКъм лекторите