Информация за гл. ас. д-р Атанас Камеларов


Завършено образование: Икономичски университет – Варна, магистър по “Финанси” - 1997 г.

Доктор по икономика - 2012 г.

Научни интереси: Теория на парите, Банково дело, Финансови деривати, Риск мениджмънт в банкитеКабинет: 532
Телефон: n.a.
Email: at.kamelarov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Сряда 13:45 - 16:15
Четвъртък 08:00 - 09:30


Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Атанас Камеларов
Публикации на гл. ас. д-р Атанас КамеларовКъм лекторите