Информация за ас. Милена Бенева


Завършено образование: Икономически университет – Варна, магистър по „Банков мениджмънт" - 2008 г.

Научни интереси: Корпоративни финанси, Застраховане, Частни пенсионни фондове
Кабинет: 413
Телефон: n.a.
Email: m.beneva@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 11:00 - 13:30
Четвъртък 12:00 - 13:30


Преподавани дисциплини от ас. Милена Бенева
Публикации на ас. Милена БеневаКъм лекторите