Информация за ас. Татяна Джунинска


Завършено образование: Икономически университет – Варна, магистър по "Публични финанси" - 2008 г.

Научни интереси: Публични финанси; Фискален федерализъм; Приходни правомощия на местните властиКабинет: 413
Телефон: n.a.
Email: dzuninska@ue-varna.bg
Приемни часове:Преподавани дисциплини от ас. Татяна Джунинска
Публикации на ас. Татяна ДжунинскаКъм лекторите