Информация за проф. д-р Стефан Вачков

Завършено образование: ВФСИ "Д. А. Ценов" – Свищов, специалност "Финанси и кредит" ("Банково дело") -1983 г.

Доктор по икономика - 1989 г.

Специализации: "Банково дело (Банков мениджмънт)" в Институт по швейцарско банково дело – Цюрихски университет, Швейцария (1994 -1995 г.)

Научни интереси: Теория на банковото дело, Стратегически банков мениджмънт
Кабинет: 512
Телефон: 0882 164 835
Email: vachkov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Вторник 13:00 - 15:00


Преподавани дисциплини от проф. д-р Стефан Вачков
Публикации на проф. д-р Стефан ВачковКъм лекторите