Информация за гл. ас. д-р Пламен ДжапаровЗавършено образование: Икономически университет – Варна, магистър по „Банков мениджмънт” - 2010 г.

Доктор по икономика - 2018 г.

Научни интереси: Банково дело, Финансово посредничество, Банков мениджмънт

Кабинет: 407
Телефон: n.a.
Email: pl.djaparov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 11:30 - 13:030
Четвъртък 10:00 - 12:00


Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Пламен Джапаров
Публикации на гл. ас. д-р Пламен ДжапаровКъм лекторите