Информация за гл. ас. д-р Красимира НайденоваЗавършено образование: Икономически университет – Варна, магистър по „Международни финанси” - 2001 - 2002 г.
Доктор по икономика - 2016 г.

Научни интереси: фондов пазар, ликвидност на българския фондов пазар, финансова система, асиметрия на българската финансова система, инвестиции


Кабинет:
Телефон:
Email: krassy_naydenova@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 10:15-12:15
Сряда 16:15-18:15


Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Красимира Найденова
Публикации на гл. ас. д-р Красимира НайденоваКъм лекторите