Информация за докт. Радина Момчилова
Завършено образование: Икономически университет – Варна, магистър по „Банков мениджмънт” - 2015 г.

Научни интереси: Управление на банковия персонал, Стратегически банков мениджмънт, Банков маркетинг

Кабинет:
Телефон:
Email: r.momchilova@finance-varna.com
Приемни часове:Преподавани дисциплини от докт. Радина Момчилова
Публикации на докт. Радина МомчиловаКъм лекторите