Информация за докт. Александра ЯнчеваЗавършено образование: Икономически университет – Варна, магистър по „Международен бизнес” – 2011 г.

Научни интереси: Цена на капитала, Капиталово бюджетиране, Корпоративен контролинг


Кабинет:
Телефон:
Email: alexandray@ue-varna.bg
Приемни часове:Преподавани дисциплини от докт. Александра Янчева
Публикации на докт. Александра ЯнчеваКъм лекторите