Информация за доц. д-р Йордан Йорданов

Завършено образование: ВФСИ "Д. А. Ценов" – Свищов, специалност „Финанси и кредит” - 1983 г.; Университет Лафборо, Обединено Кралство - магистърска програма по „Икономика и финанси” - 1994 г.

Доктор по икономика (Университет Лафборо, Обединено Кралство) - 1998 г.

Специализации: Университет Делауеър, САЩ – Коалиция България, Следдипломно обучение по Икономика (1992-1993 г.)

Научни интереси: Инвестиции, Порфейлна теория, Финансови деривати
Кабинет: 513
Телефон: n.a.
Email: jordan@ue-varna.bg
Приемни часове:
Сряда 13:30 - 15:30


Преподавани дисциплини от доц. д-р Йордан Йорданов
Публикации на доц. д-р Йордан ЙордановКъм лекторите