Информация за доц. д-р Любомир Георгиев

Завършено образование: ВФСИ "Д. А. Ценов" - Свищов, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело” („Банково дело”) - 1984 г.

Доктор по икономика - 2005 г.

Научни интереси: Финансови пазари и институции, Банково дело, Сравнителни банкови системи

 Кабинет: 513
Телефон: n.a.
Email: lgeorgiev@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 11:30 - 13:30


Преподавани дисциплини от доц. д-р Любомир Георгиев
Публикации на доц. д-р Любомир ГеоргиевКъм лекторите