Мисия

Ние сме водеща образователна и научна колегия с утвърдена идентичност, чиято основна цел е да предлага висококачествено обучение на студенти и докторанти.

За постигането на тази цел, ние полагаме непрекъснати усилия:

· да преподаваме финансовите дисциплини по водещи европейски образователни стандарти и практики;

· да формираме необходимите практически навици, умения, високо професионално съзнание и богата финансова култура у нашите студенти и докторанти, които да демонстрират в динамична социално-икономическа среда;

· да осигуряваме необходимите условия за професионално развитие и усъвършенстване на академичния състав.Назад