Примерни тестове за ОКС "Бакалавър"

За да повишите степента на своята подготовка можете да правите онлайн тестове. Те са достъпни в курса “FEST – Тест за финансова грамотност”, който се предлага от Ресурсен център “Е-ЛИТЕРА”. 

За подробности натиснете тук: ..Назад