Примерни тестове за ОКС "Магистър"

Предлагаме на вашето внимание примерни тестове по специалностите “Банков мениджмънт”, “Корпоративни финанси” и “Публични финанси”. Тяхната цел е да подобри вашата подготовка за комплексния държавен изпит. 

Електронните тестове имат същата структура както тестовете на държавния изпит. При всяко стартиране на тестовете се генерират различни въпроси на случаен принцип.

Ако след попълването на електронните тестове все още не отговаряте вярно на всички въпроси, то е необходимо да продължите със своята подготовка.

Примерните тестове са част от платформата за електронно обучение на ИУ-Варна e-learn.ue-varna.bg и се намират на следния линк:
https://e-learn.ue-varna.bg/course/view.php?id=397

При първоначалното влизане трябва да въведете ключ за записване: difin

Дотъп до тестовете е възможен след регистрация в платформата e-learn.ue-varna.bg. Ако нямате такава, следвайте тези инструкции.

За да стартирате примерния тест изберете “Държавен изпит по” вашата специалност.Назад