Примерни тестове за ОКС "Магистър"

Предлагаме на вашето внимание “Модул за електронно обучение”. Неговата цел е да подобри вашата подготовка за комплексния държавен изпит. В него ще откриете примерни тестове по специалностите “Банков мениджмънт”, “Корпоративни финанси” и “Публични финанси”.

Електронните тестове имат същата структура както тестовете на държавния изпит. При всяко стартиране на тестовете се генерират различни въпроси на случаен принцип.

Ако след попълването на електронните тестове все още не отговаряте вярно на всички въпроси, то е необходимо да продължите със своята подготовка.

За да стартирате примерните тестове натиснете върху линка по-долу и изберете “Държавен изпит по” вашата специалност.

към примерните тестове за ОКС “Магистър”Назад