Важни срокове

Важни срокове за студентите в ОКС “бакалавър”, дипломиращи се през 2017 / 2018 учебна година

Срок

Задачи за изпълнение

До 31 октомври 2017 г.

Предаване на идейни проекти за одобрение (явяващи се на януарска сесия 2018 г.)

От 1 до 10 ноември 2017 г.

Подаване на молба за назначаване на научен ръководител за явяващите се на януарска сесия 20178г.

До 20 декември 2017 г.

Предаване на идейни проекти за одобрение (явяващи се на юнска сесия 2018 г.)

От 1 до 10 февруари 2018 г.

Подаване на молба за назначаване на научен ръководител за явяващите се на юнска сесия 2018 г.

До 30 април 2018 г.

Предаване на идейни проекти за одобрение (явяващи се на септемврийска сесия 2018 г.)

От 1 до 10 май 2018 г.

Подаване на молба за назначаване на научен ръководител за явяващите се на септемврийска сесия 2018 г.

Важни срокове за студентите в ОКС “магистър”, дипломиращи се през 2017/ 2018 учебна година

Срок

Задачи за изпълнение

От 1 до 10 ноември 2017 г.

Предаване на идейни проекти, заедно с молба за назначаване на научен ръководител, за явяващите се на януарска сесия 2018 г.

До 20 февруари 2018 г.

Предаване на идейни проекти, заедно с молба за назначаване на научен ръководител, за явяващите се на юнска сесия 2018 г.

От 1 до 10 май 2018 г.

Предаване на идейни проекти, заедно с молба за назначаване на научен ръководител, за явяващите се на септемврийска сесия 2018 г.
Назад