Въведение в банковото дело

АНОТАЦИЯ

Учебната дисциплина включва най-важните теми от съвременното банково учение, с чието преподаване се формират задълбочени знания за:

· развитието и систематизацията на банковата теория;
· стопанската природа на банките;
· законодателните рамки на банковото дело (потребностите, моделите и целите на регулирането в този предприемачески отрасъл); легалната дефиниция на „банка”; минималните изисквания за банкиране; мерките за хармонизиране на надзора и регулирането на кредитните институти;
· особеностите на банковото производство;
· моделите за организация на банковия бизнес и видовете банкови институции;
· обхвата и структурата на банковите баланси и балансовата политика на кредитните институти;
· показателите за оценка на банковата дейност.

Придобитите знания се разширяват при изучаването на дисциплината „Банкови сделки".

ТЕМИ
1. Концептуални основи на банковата теория
2. Банките – генератори на общественото доверие
3. Банковото предприятие
4. Банкови функции
5. Модели на банкиране и видове банки
6. Банковото дело във фокуса на законодателството
7. Европейското законодателство в банковото дело и адаптивност в България
8. Основни банкови регулации
9. Характеристика на банковото производство
10. Банкови услуги
11. Балансови и извънбалансови банкови сделки
12. Резултати от банковата дейност (bank performance)

ОЦЕНЯВАНЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
проф. д-р Стефан Вачков, гл. ас. д-р Атанас Камеларов

ГРАФИК НА ЗАДАЧИТЕ ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ (СПЕЦ. "ФИНАНСИ" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ):

ГрупаКонтролни въпросиМеждинен тестДискусионен въпрос
722.10.2018 / 26.11.201812.11.20183.12.2018
824.10.2018 / 28.11.201814.11.20185.12.2018
924.10.2018 / 28.11.201814.11.20185.12.2018
1022.10.2018 / 26.11.201812.11.20183.12.2018


Материали

Указания за разработване на казус

Текстове за отговор на дискусионни въпроси за спец. "Финанси" - РЕДОВНО обучение
Бланка за отговор на дискусионни въпроси - РЕДОВНО обучение
(Моля, разпечатайте бланката на лист А4 и я носете на семинарното занятие!)

Материали за семинарни занятия - РЕДОВНО обучение:
Семинарно занятие: 3.10-8.10.2018 г.
Семинарно занятие: 10.10-22.10.2018 г.

Допълнителна информацияНазад