Прием и учебен процес - Бакалавър

специалност / форма на обучение
  редовна    
 дистанционна
  "Финанси"
  "Застраховане и осигуряване"


Как се кандидатства в специалностите “Финанси” и “Застраховане и осигуряване”?
Обучението в специалност “Финанси” се провежда в редовна и дистанционна форма. Специалност “Застраховане и осигуряване” се изучава в редовно обучение. Продължителността на обучението по двете специалности е 4 години (8 семестъра). Дипломирането става със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит (тест).

Право да кандидатстват имат всички, които са завършили средно образование. Приемът на студенти в бакалавърска степен става с електронен кандидатстудентски изпит (тест) или с оценките от положен държавен зрелостен изпит (матура). Предметите, по които може да се положи тест са "Математика", "География на България", "Икономика" и "Български език и литература". Максималният бал за класиране на кандидат-студентите е 24 и се образува като сума от: 

- средния успех от дипломата за средно образование;
- оценката по български език и литература от дипломата за средно образование;
- оценката по математика от дипломата за средно образование;
- оценката от държавния зрелостен изпит, избрана от кандидата, или оценката от електронния кандидатстудентски изпит.

Повече информация за приема на студенти в ИУ - Варна може да прочетете тук.

График на учебния процес в специалностите “Финанси” и “Застраховане и осигуряване”:

Редовно

Дистанционно (спец.
“Финанси”)

Зимен семестър

учебни занятия

септември - декември

септември

изпитна сесия

януари

януари

Летен семестър

учебни занятия

февруари - май

февруари

изпитна сесия

юни

юни

Дипломиране

юни, септември, януари

юни, септември, януари

 

Назад