Прием и учебен процес - Магистър

специалност / форма на обучение
  редовна    
  задочна     
дистанционна
  "Банков мениджмънт"


  "Корпоративни финанси"


  "Публични финанси"


  "Финанси и иновации"Как се кандидатства в нашите магистърски програми?
Специализираното обучение в магистърските програми се провежда в редовна, задочна и дистанционна форма.

Дипломирането става със защита на магистърска теза или комплексен държавен изпит (по избор).

Право да кандидатстват имат всички студенти, завършили бакалавърска степен със среден успех от дипломата за висше образование не по-малък от "Добър". Приемът е по документи, съгласно общите условия за кандидатстване. Студентите могат да се обучават по държавна поръчка (ако са редовно обучение и се класират в рамките на утвърдения брой места) или в платен прием. Таксите за обучение се определят от университета.

Студентите, завършили други направления и други области на висше образовани (различни от икономика, администрация и управление и туризъм), се обучават един допълнителен семестър по фундаменталните дисциплини преди специализираната подготовка. Фундаменталните дисциплини са едни и същи за всички икономически специалности в магистърското обучение.

График на учебния процес в магистърските програми

Редовно

Задочно / Дистанционно

Зимен семестър

учебни занятия

октомври - декември

октомври-ноември

изпитна сесия

януари

януари

Летен семестър

учебни занятия

февруари - април

февруари

изпитна сесия

май

май

Дипломиране

юни, септември, януари

юни, септември, януариНазад