Учебен процес - бакалавър

график на учебния процес

Редовно

Дистанционно

Зимен семестър

учебни занятия

септември - декември

септември

изпитна сесия

януари

януари

Летен семестър

учебни занятия

февруари - май

февруари

изпитна сесия

юни

юни

Дипломиране

юни, септември, януари

юни, септември, януари
Назад