Мнения на наши възпитаници

Айлин Джонс
Одитор кредитен риск на Unicredit Group, Милано, Италия
Бакалавър спец. "Финанси", Магистър спец. "Банков мениджмънт"

Бакалавърското ми обучение в специалност "Финанси" на Икономически университет – Варна изгради солидна база от знания за стартирането на кариерния ми път в банковата сфера. Избрах да следвам "Финанси" поради огромния ми интерес към тази обширна област на икономическата наука. "Финанси" е актуална, съвременна бизнес специалност, интегрираща широк аспект от модерни дисциплини с голям избор от възможности за практическо приложение и професионална реализация. Комбинацията от основни, специални и профилиращи дисциплини, високо квалифицирани преподаватели и добре структурирана програма на обучение, допринесе за изграждането на комплекс от знания и умения, необходими за работа с финансови средства. Считам, че инвестицията ми в тази специалност бе сериозно решение и крачка към бъдещото ми професионално развитие.

Благодарение на добрата основа от знания и умения в бакалавърското ми обучение и големия ми интерес към банкирането, избрах да специализирам "Банков мениджмънт" в магистърска степен. Тази специалност доизгради до едно по-високо ниво знанията ми в банковатаобласт с фокус върху мениджмънта на банките и различните видове рискове. Това ми даде възможност за по-нататъшна специализация в банкирането в Италия, последвана от професионална реализация в глобална банкова група в международна среда.

Качеството на обучението в областта на финансите в Икономически университет – Варна, славещ сес престижна репутация в България и чужбина, е отлична предпоставка за изграждането на успешна кариера в модерна и силно динамична бизнес среда.

Николай Ламбов
Мениджър екип "Финансови пазари", групов одит на Raiffeisen Zentralbank, Виена, Австрия
Магистър спец. "Банков мениджмънт"

По време на следването ми в ИУ-Варнааз вече работех в банковия сектор.Понежене бях единствения зает в сферата, това беше предпоставка за добри дискусии и разбиране сред аудиторията на студентите. Академичният състав включва опитни и млади преподаватели, които съчетават дълъг хоризонтна събитията от финансовия свят с последните трендове за анализи и управление. Убеден съм, че взаимната работа на студенти и преподаватели ще продължава да носи успехи и да съдейства за реализацията на младите хора.


Венцислав Лицов
Финансов контролер, Siemens AG, Мюнхен, Германия
Бакалавър спец. "Финанси"

Обучението по специалност "Финанси" ми помогна да изградя основата на моята бъдеща кариера. Много от практическите аспекти на обучението са незаменима част от работата ми в момента.

Величко Димов
Експерт "Капиталови пазари", Юробанк България
Бакалавър спец. "Финанси"

Благодарен съм на преподавателите от катедра "Финанси", че успяха да "запалят" в мен интереса към валутната търговия и деривативните инструменти. Оценявам високо стандартите на преподаване, заложени от катедрата и смятам, че са добра предпоставка за успешната кариера на всеки студент.


д-р Константин Цигуларов
Професор, Old Dominion University, Норфолк, Вирджиния, САЩ
Бакалавър спец. "Банково дело"

През 1998 година успешно приключих бакалавърското си обучение по "Банково дело" в ИУ -Варна. Това беше важен и мощен катализатор за следващите ми образователни и професионални успехи в САЩ. Спомням си, че избрах специалността "Банково дело" не толкова от вроден интерес, а по-скоро на база репутация и любопитство, като една от най-реномираните (и нови за времето си) специалности. Най-важните фактори, които подхраниха моята мотивация да завърша успешно моето обучение по "Банково дело", бяха качеството и ентусиазма на преподавателите, които ме стимулираха да положа извънредни усилия и нагласата да уча заради самото натрупване на знания и ясното (макар и малко закъсняло) осъзнаване, че тези знания и диплома ще ми отворят врати по цял свят, както и се случи.


Владимир Лабов, FRM
Старши анализатор "Статистически анализи и модели" в Първа инвестиционна банка
Бакалавър спец. "Финанси"

Придобих бакалавърска степен по "Финанси" в ИУ-Варна през 2008 г. Получените в университета знания бяха една добра основа, за да продължа образованието в магистърска степен в Холандия. Интересът ми в сферата на управлението на риска успях да реализирам в Първа инвестиционна банка, където работя в момента като старши анализатор "Статистически анализи и модели". Аз съм начело на екипа разработващ моделите предсказващи кредитния риск на клиентите на банката. От Global Association of Risk Professionals придобих квалификацията на сертифициран финансов риск мениджър (FRM).


Даниела Цигуларова
Директор "Академична дейност на трансфериращи студенти", Old Dominion University, Норфолк, Вирджиния, САЩ
Бакалавър спец. "Банково дело"

Бакалавърската ми степен по "Банково дело" в ИУ-Варна, която получих през 1998-ма година, ми предостави основата, върху която да градя бъдещата си академична и професионална кариера в България, Австрия и САЩ. По онова време, на фона на драматични икономически, социални и политически промени, така, както аз се развивах в личен план, така динамично се развиваше специалността. Бяха нови, интересни и предизвекателни времена! Беше нова, интересна и предизвикателна специалност! Беше престиж да бъда част от елитния випуск по "Банково дело" и до ден днешен с гордост споменавам за моето икономическо образование, което продължава да ми носи дивиденти.
Назад