Тържествено събрание и кръгла маса
7 октомври 2016 г.
На 7 октомври 2016 г., в зала 323 на Икономически университет – Варна се състоя тържествено събрание по повод 80 години от създаването на първата катедра „Финансова наука“ в най-старото висше икономическо училище в България.Академичният състав на Катедра „Финанси“ презентира филм за дейността на катедрата от 1936 г., когато доц. Станчо Чолаков - водещ финансист по онова време става първият й титуляр. Ръководителят на катедрата проф. д-р Стефан Вачков – носител на престижната награда „Варна“ в областта на обществените науки, приветства всички присъстващи гости, преподаватели и студенти и им благодари за труда, който полагат за утвърждаване на авторитета на катедрата.Официални гости на събитието бяха проф. Гарабед Минасян – ИИИ на БАН, проф. Григорий Вазов – ВУЗФ София, проф. Нено Павлов, проф. Ганчо Ганчев – ЮЗУ Благоевград, г-жа Елена Бакалова, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на СЖ Експресбанк и др. На всички тях, както и на множество поканени да присъстват възпитаници на катедрата, които са се реализирали успешно в практиката и понастоящем заемат високи мениджърски позиции във финансовата сфера в България и в чужбина, ръководството на катедрата връчи почетни грамоти и плакети. Проф. д-р Пламен Илиев – Ректор на ИУ-Варна поздрави с празника преподавателите и студентите и им пожела успешна кариера, утвърждаване в науката за финансите и подари графика с фасадата на Университета, рисувана от Тома Томов.Отбелязването на годишнината продължи с Кръгла маса на тема „Финансовата наука – между догмите и реалността“, с участието на водещи български финансисти.