Кандидатстудентски прием за 2018/19 учебна година

Катедра "Финанси" при ИУ-Варна - модерно образование за успешна реализация!

Катедра "Финанси" има дългогодишни традиции в обучението на бакалаври в една от най-търсените специалности „Финанси” (редовна и дистанционна форма). От учебната 2016/17 г. бе даден старт и на специалност „Застраховане и осигуряване (редовна форма).

Катедрата осъществява обучение на магистри по специалностите: „Банков мениджмънт” (редовно и задочно обучение), „Корпоративни финанси(редовно обучение),  „Публични финанси(редовно обучение) и "Финанси и иновации" (дистанционно обучение).

От новата 2018/19 учебна година обучението в магистърската програма "Банков мениджмънт" ще се осъществява съвместно с две от водещите банкови институции в страната - Банка ДСК и Сосиете Женерал Експресбанк.

Подробна информация за кандидатстудентския прием и условията за кандидатстване може да откриете на интернет страницата на ИУ-Варна:
за специалности в ОКС "бакалавър" ||
за специалности в ОКС "магистър"

 Назад