проф. д-р Стефан Вачков
Кабинет: 512
Телефон: 0882 164 835
E-mail: vachkov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Вторник 13:00 - 15:00
Преподавани дисциплини от проф. д-р Стефан Вачков
Публикации на проф. д-р Стефан Вачков

доц. д-р Йордан Йорданов
Кабинет: 513
Телефон: n.a.
E-mail: jordan@ue-varna.bg
Приемни часове:
Сряда 13:30 - 15:30
Преподавани дисциплини от доц. д-р Йордан Йорданов
Публикации на доц. д-р Йордан Йорданов

доц. д-р Любомир Георгиев
Кабинет: 513
Телефон: n.a.
E-mail: lgeorgiev@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 11:30 - 13:30
Преподавани дисциплини от доц. д-р Любомир Георгиев
Публикации на доц. д-р Любомир Георгиев

доц. д-р Данчо Петров
Кабинет: 439
Телефон: n.a.
E-mail: dpetrov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Вторник 13:00 - 15:00
Преподавани дисциплини от доц. д-р Данчо Петров
Публикации на доц. д-р Данчо Петров

доц. д-р Стоян Киров
Кабинет: 532
Телефон: n.a.
E-mail: kirov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Сряда 16:15 - 18:15
Преподавани дисциплини от доц. д-р Стоян Киров
Публикации на доц. д-р Стоян Киров

доц. д-р Христина Благойчева
Кабинет: 532
Телефон: n.a.
E-mail: hrblagoycheva@ue-varna.bg
Приемни часове:
Петък 11:30 - 13:30
Преподавани дисциплини от доц. д-р Христина Благойчева
Публикации на доц. д-р Христина Благойчева

доц. д-р Димитър Рафаилов
Кабинет: 517
Телефон: n.a.
E-mail: d.rafailov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 10:15 - 12:15
Преподавани дисциплини от доц. д-р Димитър Рафаилов
Публикации на доц. д-р Димитър Рафаилов

доц. д-р Людмил Найденов
Кабинет: 532
Телефон: n.a.
E-mail: mail@lnaidenov.com
Web: www.lnaidenov.com
Приемни часове:
Вторник 09:00 - 11:00
Преподавани дисциплини от доц. д-р Людмил Найденов
Публикации на доц. д-р Людмил Найденов

доц. д-р Светлана Герчева
Кабинет: 532
Телефон: n.a.
E-mail: svetlana.gercheva@ue-varna.bg
Приемни часове:
Петък 12:00 - 14:00
Преподавани дисциплини от доц. д-р Светлана Герчева
Публикации на доц. д-р Светлана Герчева

гл. ас. д-р Александрина Панчева
Кабинет: 407
Телефон: n.a.
E-mail: al.pancheva@ue-varna.bg
Приемни часове:
Сряда 16:00 - 18:00
Петък 17:00 - 19:00
Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Александрина Панчева
Публикации на гл. ас. д-р Александрина Панчева

гл. ас. д-р Атанас Камеларов
Кабинет: 532
Телефон: n.a.
E-mail: at.kamelarov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Сряда 13:45 - 16:15
Четвъртък 08:00 - 09:30
Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Атанас Камеларов
Публикации на гл. ас. д-р Атанас Камеларов

гл. ас. д-р Недялко Вълканов
Кабинет: 521
Телефон: 0882 164 528
E-mail: n.valkanov@ue-varna.bg
Приемни часове:
вторник 13:00-15:00
сряда 10:00-12:00
Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Недялко Вълканов
Публикации на гл. ас. д-р Недялко Вълканов

гл. ас. д-р Красимира Найденова
Кабинет:
Телефон:
E-mail: krassy_naydenova@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 10:15-12:15
Сряда 16:15-18:15
Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Красимира Найденова
Публикации на гл. ас. д-р Красимира Найденова

гл. ас. д-р Пламен Джапаров
Кабинет: 407
Телефон: n.a.
E-mail: pl.djaparov@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 11:30 - 13:030
Четвъртък 10:00 - 12:00
Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Пламен Джапаров
Публикации на гл. ас. д-р Пламен Джапаров

гл. ас. д-р Светослав Борисов
Кабинет: 403
Телефон: n.a.
E-mail: svetoslav_borisov@ue-varna.bg
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от гл. ас. д-р Светослав Борисов
Публикации на гл. ас. д-р Светослав Борисов

ас. Калиопа Николова
Кабинет: 407
Телефон: n.a.
E-mail: k.nikolova@ue-varna.bg
Приемни часове:
-
-
Преподавани дисциплини от ас. Калиопа Николова
Публикации на ас. Калиопа Николова

ас. Милена Бенева
Кабинет: 413
Телефон: n.a.
E-mail: m.beneva@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 11:00 - 13:30
Четвъртък 12:00 - 13:30
Преподавани дисциплини от ас. Милена Бенева
Публикации на ас. Милена Бенева

ас. Ваня Енчева
Кабинет: 413
Телефон: n.a.
E-mail: v.encheva@ue-varna.bg
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от ас. Ваня Енчева
Публикации на ас. Ваня Енчева

ас. Татяна Джунинска
Кабинет: 413
Телефон: n.a.
E-mail: dzuninska@ue-varna.bg
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от ас. Татяна Джунинска
Публикации на ас. Татяна Джунинска

ас. Корнелия Филипова
Кабинет: 431
Телефон:
E-mail: k.filipova@ue-varna.bg
Приемни часове:
Понеделник 10:45- 12:45
Сряда 11:30 - 13:30

Преподавани дисциплини от ас. Корнелия Филипова
Публикации на ас. Корнелия Филипова

докт. Иглика Славчева
Кабинет: -
Телефон: -
E-mail: islavcheva@ue-varna.bg
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Иглика Славчева
Публикации на докт. Иглика Славчева

докт. Елена Консулова
Кабинет: -
Телефон: -
E-mail: e.konsulova@finance-varna.com
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Елена Консулова
Публикации на докт. Елена Консулова

докт. Полина Иванова
Кабинет:
Телефон:
E-mail: p.ivanova@finance-varna.com
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Полина Иванова
Публикации на докт. Полина Иванова

докт. Севги Осман
Кабинет:
Телефон:
E-mail: s.osman@finance-varna.com
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Севги Осман
Публикации на докт. Севги Осман

докт. Ивелина Димитрова
Кабинет:
Телефон:
E-mail: i.dimitrova@finance-varna.com
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Ивелина Димитрова
Публикации на докт. Ивелина Димитрова

докт. Петър Николов
Кабинет:
Телефон:
E-mail: p.nikolov@finance-varna.com
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Петър Николов
Публикации на докт. Петър Николов

докт. Надежда Николова
Кабинет: -
Телефон: -
E-mail: n.nikolova@finance-varna.com
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Надежда Николова
Публикации на докт. Надежда Николова

докт. Анна Грачева
Кабинет:
Телефон:
E-mail:
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Анна Грачева
Публикации на докт. Анна Грачева

докт. Стефан Куцаров
Кабинет:
Телефон:
E-mail:
Приемни часове:

Преподавани дисциплини от докт. Стефан Куцаров
Публикации на докт. Стефан Куцаров

инспектор учебна дейност Мая Благинова
Кабинет: 123 а
Телефон: 0882-164-780
E-mail: finance@ue-varna.bg
Приемни часове:
Работно време: 8:00 - 16:30
Почивки: 10:00 - 10:15
               12:00 - 12:30
               14:30 - 14:45Назад