Публикации

Данъчна политика / 2011 г.
Учебник / Още...

Данъчното бреме на домакинствата и предизвикателствата на кризата / 2010 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Данъчната конкуренция и финансовата свобода на данъкоплатците / 2009 г.
Студия / Още...

Публични финанси / 2008 г.
Учебник / Още...

Проблеми на подоходното облагане на паричните потоци в здравното осигуряване / 2008 г.
Статия / Още...

Финанси. Учебник за икономическите техникуми / 2006 г.
Учебник / Още...

Публични финанси. Второ преработено и допълнено издание / 2005 г.
Учебник / Още...

Данъчен калкулатор / 2005 г.
Учебно помагало / Още...

Възможни ли са пациентските доплащания в българското здравеопазване? / 2005 г.
Доклад / Още...

Публични финанси / 2004 г.
Учебник / Още...

Здравните системи на страните от Централна и Източна Европа – между държавата и пазара / 2004 г.
Статия / Още...

Данъчна практика / 2004 г.
Учебно помагало / Още...

Публично-частният микс в здравното осигуряване у нас / 2004 г.
Статия / Още...

Данъчното законодателство в казуси / 2003 г.
Учебно помагало / Още...

Пазарите в здравеопазването – нови предизвикателства пред публичните здравни разходи? / 2003 г.
Доклад / Още...

Данъчен мениджмънт / 2002 г.
Учебно помагало / Още...

Практикум по определяне на данъчни, митнически и осигурителни задължения / 2001 г.
Учебно помагало / Още...

Финанси / 2001 г.
Учебник / Още...

Държавната разходна политика на ФРГ – десет години след обединението / 2001 г.
Статия / Още...

Данъчно облагане и социално осигуряване / 2000 г.
Учебно помагало / Още...

Оттеглянето на държавата от финансирането на здравния сектор в България – конфликти на икономически интереси / 2000 г.
Доклад / Още...

Сборник със задачи по публични финанси / 1999 г.
Учебно помагало / Още...

Ролята на бюрократа в публичното стопанство / 1998 г.
Статия / Още...

Свръхданъчно бреме - компонент на държавното бреме в икономиката / 1998 г.
Статия / Още...