Публикации

Корпоративен контролинг / 2014 г.
Учебник / Още...

Детерминанти на банковата оперативна ефективност / 2013 г.
Статия / Още...

Компенсационни стимули и финансова устойчивост на банките / 2013 г.
Доклад / Още...

Управленска ефективност и банкови фалити / 2013 г.
Доклад / Още...

Устойчивото управление на разходите във финансовите институции / 2012 г.
Доклад / Още...

Приложение на Балансираните карти за оценка във финансовите институции / 2011 г.
Доклад / Още...

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство / 2010 г.
Енциклопедия / Още...

Управляема ли е банковата ефективност по време на криза / 2010 г.
Доклад / Още...

Забравената поука от банковите фалити / 2009 г.
Студия / Още...

За някои ефекти от управлението на оперативния риск във финансовите институции / 2009 г.
Доклад / Още...

За някои модерни технологии за канално оптимизиране в дребното банкиране / 2008 г.
Статия / Още...

Натискът на разходите и тяхното управление в банковата сфера / 2007 г.
Доклад / Още...

За приложимостта на АВС-модела В кредитната дейност на банките у нас / 2006 г.
Статия / Още...

АВС-моделът и реинженерингът на разходите в банковото дело / 2005 г.
Статия / Още...

Възможности за повишаване на акционерната полза в банките чрез АВС-модела / 2004 г.
Статия / Още...

За приложимостта на АВС-модела в банките / 2004 г.
Доклад / Още...

АВС-моделът и банковото стратегическо позициониране / 2003 г.
Доклад / Още...