Публикации

Bulgaria's Progress on the Europe 2020 Strategy on Poverty / 2018 г.
Доклад / Още...

Обезщетенията за безработица в България и техният потенциал за превенция на бедността. / 2018 г.
Статия / Още...

Bulgarian's Poverty Reduction Strategy: Why Employment Matters. / 2018 г.
Доклад / Още...

Bulgarian's Poverty Reduction Strategy: Why Employment Matters / 2018 г.
Статия / Още...

Poverty Among Vulnerable People In Bulgaria For The Period 2006-2016 / 2018 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите: Учебно помагало / 2017 г.
Учебно помагало / Още...

Въведение във финансите (електронно учебно помагало) / 2015 г.
Учебно помагало / Още...

Обхват на политиката срещу бедността и социалното изключване - държавни програми за проверка на доходите / 2015 г.
Доклад / Още...

Нарастващото доходно неравенство в страните-членки на ЕС / 2015 г.
Доклад / Още...

Тенденции на развитие на бедността и ефекти от програмите анти-бедност / 2014 г.
Доклад / Още...

Приложим ли е закона на Вагнер в България? / 2014 г.
Доклад
/ Още...

Публични разходи и икономически растеж / 2013 г.
Студия
/ Още...

Държавната разходна политика в условия на икономическа криза / 2013 г.
Доклад
/ Още...

Съвременният модел на държавната разходна политика в Европейския съюз и мястото на България в него / 2013 г.
Доклад
/ Още...

Отражение на глобалната рецесия върху фискалната стабилност в България за периода 2007 - 2014 г. / 2012 г.
Доклад
/ Още...

Рискове за България от въвеждането на единната европейска валута през 2014 г. / 2011 г.
Доклад
/ Още...

Пактът за стабилност и растеж – възможност за подобряване на фискалната политика / 2011 г.
Доклад
/ Още...

Разнообразие в облагане на доходите на физическите лица / 2011 г.
Доклад
/ Още...

Въведение във финансите (тестове, задачи, казуси) / 2011 г.
Учебно помагало
/ Още...

Фискалната политика на Европейския съюз - между хармонизацията и конкуренцията / 2011 г.
Статия
/ Още...

Глобалната финансова криза - катализатор на консолидациите във фармацевтичната индустрия в България? / 2010 г.
Доклад
/ Още...

Глобалната финансова криза - шанс за бизнестрансформациите във фармацевтичната индустрия / 2010 г.
Доклад / Още...