Публикации

Контури на пазара на корпоративни облигации в България / 2015 г.
Доклад / Още...

Емисията на корпоративен дълг и ex-ante потенциалът против интересите на облигационерите / 2015 г.
Доклад / Още...

Stock Market Indices and Sentiment Indicators: Correlations and Causality / 2013 г.
Статия / Още...

Рисковите фондове – необходим инструмент за развитието на българската икономика / 2012 г.
Статия / Още...

Финанси / 2011 г.
Сборник / Още...

Корпоративни финанси / 2011 г.
Сборник / Още...

Корпоративни финанси / 2011 г.
Учебник / Още...

Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство / 2010 г.
Енциклопедия / Още...

Финансови инвестиции - учебно помагало / 2010 г.
Учебно помагало / Още...

Финансови инвестиции. Второ издание / 2009 г.
Монография / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Свободата да инвестираме / 2009 г.
Студия / Още...

Увереност и доверие - значението им за личните инвестиции / 2009 г.
Доклад / Още...

В света на модерното банкиране / 2007 г.
Монография / Още...

Корпоративни финанси - учебно помагало / 2007 г.
Учебно помагало / Още...

Сборник по Финансови инвестиции - тестове, задачи, въпроси / 2007 г.
Учебно помагало / Още...

Тенденции в глобалното управление на активи / 2007 г.
Доклад / Още...

Корпоративни финанси / 2006 г.
Учебник / Още...

Климатични деривативи - същност, характеристика и възможност за хеджиране на климатичните рискове / 2006 г.
Статия / Още...

Тенденции в предлагането на финансови услуги на финансовите пазари в България / 2005 г.
Доклад / Още...

Видове и стилове на портфейлен мениджмънт / 2004 г.
Студия / Още...

Портфейлно изпълнение на българските инвестиционни фондове / 2003 г.
Статия / Още...

Възможности за трасиране на оптимален портфейл в условията на БФБ – София / 2003 г.
Статия / Още...

Възможности за имунизиращ портфейл в условията на българският финансов пазар / 2003 г.
Статия / Още...

Сборник по Финансови инвестиции и Финанси на фирмата - тестове, задачи, въпроси / 2003 г.
Учебно помагало / Още...

The size effect and the random walk hypothesis: evidence from the London Stock Exchange using Markov Chains / 2003 г.
Статия / Още...

Инвестиционни фондове - структура, мениджмънт, оценка / 2002 г.
Монография / Още...

Специфика на ислямското банкерство / 2002 г.
Статия / Още...

Модели на прогнозиране на корпоративен фалит / 2002 г.
Статия / Още...

Финансови инвестиции / 2001 г.
Монография / Още...

Lead-lag patterns between small and large size portfolios in the London stock exchange / 2000 г.
Статия / Още...

Ефективност на фондовия пазар и нейната оценка / 1999 г.
Статия / Още...