Публикации

Конкурентност и стабилност на банковата система в България / 2017 г.
Монография / Още...

Проблемът „свръхбанкиране” и структурната реформа в европейския финансов сектор / 2017 г.
Статия / Още...

Финансовата наука в ИУ-Варна – борба с превратностите на времето / 2016 г.
Монография / Още...

Финансиализация, свръхбанкиране и реформата в европейската регулаторна архитектура / 2016 г.
Студия / Още...

Регулирането на големите банки и свободата на кредитните пазари / 2016 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите. Учебник за дистанционно обучение / 2015 г.
Учебник / Още...

Глобалната финансова криза и развитието на банковите институции и системи / 2015 г.
Доклад / Още...

Конкурентност и/или стабилност на банковата система / 2015 г.
Доклад / Още...

Европейската финансова система след кризата от 2007-08 г. / 2015 г.
Доклад / Още...

Финансово посредничество / 2014 г.
Монография / Още...

Секюритизация, банкови бизнес модели и финансова стабилност / 2014 г.
Доклад / Още...

Феноменът финансиализация на икономиката / 2014 г.
Доклад / Още...

Бизнес модели на банкиране и финансова стабилност / 2013 г.
Доклад / Още...

Въведение във финансите / 2011 г.
Учебник / Още...

Въведение във финансите / 2009 г.
Учебник / Още...

Въведение в банковото дело / 2009 г.
Учебник / Още...

Мрежова структура и конвергенция на финансовите системи / 2009 г.
Студия / Още...

Банково дело (избрани теми) / 2008 г.
Електронен учебник / Още...

Финансово посредничество / 2007 г.
Монография / Още...

В света на модерното банкиране / 2007 г.
Монография / Още...

Корпоративни финанси / 2007 г.
Учебно помагало / Още...

Корпоративни финанси / 2006 г.
Учебник / Още...

Финансово посредничество. Първо издание / 2005 г.
Учебник / Още...

Банкови системи. Второ преработено и допълнено издание / 2005 г.
Монография / Още...

Бъдещето на банковите институции / 2005 г.
Статия / Още...

Банки, капиталови пазари и финансово посредничество / 2004 г.
Статия / Още...

Консолидационна вълна във финансовия сектор / 2003 г.
Статия / Още...

Банкови системи. Първо издание / 2001 г.
Монография / Още...

Проблеми на развитието и регулирането на финансовия сектор в България / 2000 г.
Статия / Още...

Въведение в теорията на банкерството / 2000 г.
Монография / Още...

Основи на институционалната структура на финансовата система / 1999 г.
Статия / Още...

The Development and Regulation of the Banking Sector in Bulgaria: Some Threats and Options / 1998 г.
Студия / Още...

Модели финансова система: принципи и проблеми на регулирането / 1998 г.
Статия / Още...

The Bulgarian Banking System: Crisis and Strategy / 1997
Статия / Още...