Публикации

Possibilities to Finance Socially Significant Projects with Own Resources From Local Budgets (The Case of Burgas Municipality) / 2014 г.
Доклад / Още...

Управление на банковия персонал, трето преработено и допълнено издание / 2012 г.
Учебник / Още...

Банкови сделки / 2011 г.
Учебник / Още...

Deposit Pricing Matrix – Formation, Key Strategies, and Instruments / 2011 г.
Доклад / Още...

Knowledge Banking: Challenges, Benefits, and Key Drivers / 2009 г.
Статия / Още...

“Knowledge Banking” - компетенции, доверие или свобода на избора / 2009 г.
Студия / Още...

Управление на банковия персонал / 2009 г.
Учебник / Още...

Consideration on the Formation of a Competitive Lending Policy of Commercial Banks in Bulgaria / 2008 г.
Доклад / Още...

The Renaissance of the Syndicated Financing / 2008 г.
Статия / Още...

The Abatement of Socio-Economic Disparities Among Countries in the Global Context of European Union Expansion / 2007 г.
Статия / Още...

В света на модерното банкиране / 2007 г.
Монография / Още...

Investment Bank Lending in Bulgaria – the Challenges of European Integration / 2007 г.
Доклад / Още...

Относно формирането и развитието на банковата кредитна политика / 2007 г.
Статия / Още...

Contemporary Emphases in Human Resources Management in Banks / 2006 г.
Доклад / Още...

Formation and Development of Lending Policy – A Real Challenge to Commercial Banks (the case of Bulgaria) / 2006 г.
Статия / Още...

Challenges of Investment Bank Loans / 2006 г.
Доклад / Още...

Challenges to the financing of small and medium enterprises (SME) in Bulgaria under the conditions of eurointegration / 2005 г.
Статия / Още...

Кредитирането на инвестиционната дейност в България – мисията възможна / 2005 г.
Статия / Още...

Банково кредитиране на аграрния бизнес – рискове и алтернативи / 2004 г.
Монография / Още...