Конкурс "Наградите на БАИТ" за 2017 г.


Информираме Ви за стартирането на конкурса на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) - "Наградите на БАИТ за 2017 г.".

Наградите се присъждат за значим принос за развитието на информационните и комуникационни технологии, а възможностите за кандидатстване са в две от категориите – Образователна награда и Младежка награда.

Образователната награда има за цел да отличи личности/екипи, създаващи кадри за ИКТ индустрията и/или иновации в образованието, в рамките на 2017 г. Категорията е отворена за частни и държавни образователни институции и инициативи.

В категорията „Младежка награда“ могат да участват студенти и ученици, самостоятелно или в екип, които се обучават в българско учебно заведение и имат осъществен проект в сферата на ИКТ, в рамките на 2017 г.

Крайният срок за регистрация за участие е до 24.00 ч. на 15 януари 2018 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса са публикувани на сайта на Наградите.


Върни се към новините