Нова монография на членове на катедра "Финанси"


Излезе от печат монографичният труд "Конкурентност и стабилност на банковата система в България".

Това е първото по рода си научно изследване, в което се тества взаимовръзката между конкурентност и стабилност на кредитните институции в българската банкова система.

Монографията е в изпълнение на Договор №НИР-123/17.04.2014 г. с ИУ-Варна по проект за научноприложни изследвания НП 132/2014 г.


Върни се към новините